அனைத்து நலன்களையும் கொண்டு சேர்க்கும் "சித்த மாலை"ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு  முகங்கள் கொண்ட ருத்ராட்சங்களையும் ஸ்படிகங்களும் இணைந்த  ஒன்று தான்  சித்த மாலை என்பது . அணிவோரின் தேவைக்கேற்ப சில முக்கிய ரத்தினங்களை சேர்க்க பலம் பன்மடங்கு கூடும். அனைத்து சித்திகளையும் அருளும் இதை பலரை அணிய சொல்லி பரிசோதித்ததுண்டு. தன்னை அணிபவரை உச்சாணி கொம்பில் கொண்டு சேர்க்கும் வரை ஓயாது இந்த 'சித்த மாலை' (மூலம் : சிவபுராணம்) .


ஹரி ஓம் தத் சத்

தாந்த்ரீக ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments