கிரகங்களில் ராகுவின் அருளை பெற


நடந்து வரும் ரமடான் மாதத்தில் தினசரி நோன்பு திறக்கும் மாலை வேளையில் உங்களின் இஸ்லாமிய நண்பர்களுக்கு (அல்லது நோன்பிருக்கும் வசதி குறைந்த அன்பர்களுக்கு), பேரிட்சை மற்றும் பழங்களை அன்புடன் வழங்க, கிரகங்களில் ராகுவின் அருளும் அல்லாஹ்வின் அருளும் இணைந்து கிட்டும்.

பிஸ்மில்லாஹி ரஹ்மான் நிர் ரஹீம்

ஹரி ஓம் தத் சத்

தாந்த்ரீக ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments