மஹாளய பட்சம் ஐந்தாம் நாள் 29.9.18இந்த தினத்தில் அக்னிஹோத்ரம் செய்வது சிறந்தது. திலஹோமம் இந்நாளில் செய்ய பித்ருக்களின் பரிபூர்ண ஆசியை பெறலாம். முடியாதவர்கள், பித்ருக்களின் படத்திற்கு கற்பூரம் காட்டி வழிபடவும். ஆட்டிற்கு உணவு வழங்கி வருவது,  இந்நாளில் முன்னோர்கள் ஆசியை சுலபமாக பெறுவதற்கு ஒரு சிறந்த வழி. 

ஹரி ஓம் தத் சத்

ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857

Post a comment

0 Comments