மஹாளய பட்சம் ஓன்பது 03. 10. 18


இன்றைய நாளில் முன்னோர்கள் படத்தினை துடைத்து மஞ்சள் பொட்டிடவும். வயதான வறியோருக்கு, பசுக்களுக்கு மஞ்சள் வாழைப்பழம் கொடுக்கவும். இன்று பூனைகளுக்கு உணவிடுவது ஏற்றத்தை தரும்.
ஹரி ஓம் தத் சத்
ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857

Post a comment

0 Comments