எச்சரிக்கை : அக்டோபர் 2018 மாத விஷ யோக நாட்கள்

அக்டோபர் : 15,16,17 மற்றும்  29,30ஹரி ஓம் தத் சத்

ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857

Post a comment

0 Comments