மஹாளய பட்சம் பத்தாம் நாள் 04.10.18இன்றைய நாளில் முன்னோர்கள் / பித்ருக்கள் படத்திற்கு கட்டி கற்பூரம் காட்டி வழிபடவும். ஆடுகளுக்கு வயிறார உணவிடுவது, இன்றைய நாளில் பித்ருக்களுக்கு நிறைவை தரும்.ஹரி ஓம் தத் சத்

ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857

Post a comment

0 Comments