தன வசிய மூலிகை குபேரர்-யந்திரம் மற்றும் தீபாவளி உபாசனை


மேற்கண்ட தனவசிய மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட குபேரர், அதீத சக்தி வாய்ந்த யந்திரம் மற்றும் தீபாவளி உபாசனை பூஜா முறைகள் நூறு நபர்களுக்கு மட்டும் வழங்க எண்ணம். தட்சிணை : ரூ.999/- 

முற்பதிவிற்கு : +919840130156 / +918754402857 

Post a comment

0 Comments