இது வரை எங்கும் கிடைக்காத ரகசியங்கள்


1.அடுத்தவர் நம் சொல் பேச்சு கேட்க 
2.எவ்வித எதிர்ப்பையும் வெற்றி கொள்ள 
3. நாம் நினைத்தவர் நம்மை தேடி வர 
4. ஒவ்வொரு தினத்தையும் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் வெற்றியாக்க 
5. அனைவர் முன்பும் வசீகரமாய் திகழ 
6. எவ்வித உடல் வலியையும் உடனே போக்க 
7. வியாதிகள் அற்ற வாழ்வு வாழ 
8. வெற்றி தோல்வியை முன்னரே கணிக்க-
மேலும் முழுக்க முழுக்க வெற்றியாளராய் மாற-

ரகசியமாய் வைக்கப்பட்டுள்ள *சர சாஸ்திரம்*  எனும் மூச்சு கலை-வாட்சாப் பயிற்சி 
05.12.19 முதல் 
கட்டணம் ரூ.1500/-
02.12.19 வரை பதிவோருக்கு மட்டும் ரூ.999/-

www.facebook.com/yantramantratantra
www.facebook.com/astrotantric

Post a comment

0 Comments