நாளை 21.5.20 வீட்டின் நான்குபுறத்திலும் இதை செய்ய தவறாதீர்கள் | VAMANAN ...


நாளை 21.5.20 வீட்டின் நான்கு புறத்திலும் செய்ய தவறாதீர்கள் | VAMANAN SESHADRI TIPS | PANAM VARA@Vamanan Sesshadri நாளை மிக முக்கியமான பணம் வர உகந்த நட்சத்திரம் உள்ள நாள். இந்த நாளில் தாந்த்ரீக ஜோதிட ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி அவர்கள் கூறியுள்ளது போல் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வீட்டில் மற்றும் தொழில் செய்யும் இடத்தில் செய்து வர, பணம் சார்ந்த அனைத்து விஷயங்களும் நேர் மறை சக்தியுடன் முன்னேறும். Money Manifestation, Abundance, Wealth Creation, Richness can be attained by doing a simple nakshatra remedy on 21.5.20 in your house as well as business place. Anybody can do this simple easy money remedy and there is absolutely no restrictions. On each and every month,if one does chanting the mantra given by Astrologer.ShriGuru.Vamanan Seshadri and follow exactly what remedies he has given in this YouTube Video, one can easily become a debt free person. Astrologer Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out AStrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.facebook.com/yantramantratantra www.yantramantratantra.com

www.youtube.com/amanushyam

Post a comment

0 Comments