மூன்றாவது கண் திறப்பது முடியுமா? | MOONDRAVATHU KAN | VAMANAN SESHADRI


மூன்றாவது கண் திறப்பது முடியுமா? | MOONDRAVATHU KAN | VAMANAN SESHADRI #VamananSeshadriTips@Vamanan Sesshadri மூன்றாவது கண் எனப்படும் ஆக்ஞா சக்கரத்தை (பீனியல் க்ளாண்ட்) சமநிலைப்படுத்துவது எப்படி மற்றும் மூன்றாவது கண் என்றால் என்ன ? மூன்றாவது கண் எங்கிருக்கிறது? மூன்றாவது கண் செயல்படும் விதம் எப்படி? நாவை வாயின் உட்புறம் மேல்வாக்கில் வைத்து கொள்வது எதற்காக என்பது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை கொடுத்துள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிட ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி. What is Third Eye alias Ajna chakra alias Pineal Gland ? How Moondravathu Kan Works ? Where Moondravathu kan (Pineal Glan) located? How to balance Third eye alias Moondravathu kan in tamil, Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri Expalins us scientifically the details. Astrologer Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out AStrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.facebook.com/yantramantratantra www.yantramantratantra.com ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.facebook.com/yantramantratantra www.yantramantratantra.com
www.youtube.com/amanushyam

Post a comment

0 Comments