வீட்டு போட்டோக்களை இப்படி மாட்டினால் தான் பலன் | VAMANAN SESHADRI TIPS#V...


வீட்டு போட்டோக்களை இப்படி மாட்டினால் தான் பலன் | VAMANAN SESHADRI TIPS@Vamanan Sesshadri வீட்டில் உள்ள குடும்ப போட்டோக்களை வாஸ்து மற்றும் பெங் சுயி என அழைக்கப்படுகிற சீன வாஸ்து முறையிலும், வீட்டின் ஆற்றல்களுக்கு ஏற்றவாறும் தகுந்த இடத்தில் மாட்டி வைத்தால்,வீட்டில் அனைத்து வித சுபிட்சமும் உண்டாவதுடன், வீட்டில் உள்ள நபர்களிடத்தில் அன்பு ஆதரவு பெருகும் என்கிறார் தாந்த்ரீக ஜோதிட ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி. Vastu Shastra & Fengshui as well as Energy Therapy suggests some best places to hang our family photos.Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri Tips us about Where to Hang our Family Photos and Where not to in this Video. Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues.

Check out AStrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.facebook.com/yantramantratantra www.yantramantratantra.com ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.facebook.com/yantramantratantra www.yantramantratantra.com
www.youtube.com/amanushyam

Post a comment

0 Comments