சிசேரியன் செய்ய உகந்த நல்ல & நேரம் (ஜூன் மாதம் 2020)


சிசேரியன் செய்ய உகந்த நல்ல & நேரம் (ஜூன் மாதம் 2020) கீழ்கண்ட நேரங்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பெற நல்ல நேரம் ஆகும்.

(குறிப்பு : இவை பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஜோதிட அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவசர நிலை ஏதும் இருப்பின் தங்களின் மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி செயல்படவும்)


ஜூன் 22 10-10:30 AM

ஜூன் 23  10:30-11:30 AM

ஜூன் 25  3-3:30 PM 

ஜூன் 26  2-3:00 PM

ஜூன் 30  1:30-2:30 PM

Post a comment

0 Comments