நாளை சூரிய கிரஹணம் 21.6.20 நெற்றியில் இதை கட்டுங்க | TIE THIS IN FOREHEADநாளை சூரிய கிரஹணம் நெற்றியில் இதை கட்டுங்க | TIE THIS IN FOREHEAD ON SOLAR ECLIPSE#SolarEclipseJune21 மேல் விவரங்கள் பெற ஒவ்வொரு வீடியோவின் DESCRIPTION பார்க்கவும் . 21.6.20 சூரிய கிரஹண நேரத்தில் இதை கேட்க தவறாதீர்கள் | SOLAR ECLIPSE 2020 https://youtu.be/Sp_Gsy5KNGo ஜூன் 21 சூர்ய கிரஹணத்தில் உங்கள் ஜாதக தோஷம் நீங்க | SOLAR ECLIPSE 2020 https://youtu.be/lTUX61ilo2k ஜூன் 21 சூரிய கிரகணம் கூற வேண்டிய முக்கிய மந்திரம் | SURYA GRAHANAM | VAMANAN SESSHADRI https://youtu.be/xTph29MBIWQ சூரிய கிரஹண 21.6.20 பீட பரிகார மந்திரம் அனைவருக்குமானது

Post a comment

0 Comments