வைரஸ் விலக நோய்கள் நீங்க முக்கிய மந்திரம் | VAMANAN SESHADRI TIPSவைரஸ் விலக நோய்கள் நீங்க முக்கிய மந்திரம் | VAMANAN SESHADRI TIPS #Virus #Mantra #Noigaltheera 22.6.20 வராஹிநவராத்திரி-துன்பங்களை முற்றிலும் ஒழிக்க | VARAHI | NAVARATRI https://youtu.be/XImeNKrlhoo 23.6.20 நாளில் எது செஞ்சாலும் 3 மடங்கு லாபம் பெருகும் | VAMANAN SESSHADRI #PanamSera https://youtu.be/ersInlY6F4w சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் இந்தியாவின் பிற பகுதிகளிலும், உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நிலவி வரும் நோயை கட்டுப்படுத்த முக்கிய மந்திரம்.உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பம் மற்றும் உலக நலனுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். Chant the mantra daily for you as well as for all humans to come out of this current pandemic.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra #viralfever #hindugods

Post a comment

0 Comments