எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்ட இந்த ஒரு மந்திரம் போதும் | ETHIRI MANTRA
எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்ட இந்த ஒரு மந்திரம் போதும்#VamananSeshadritips#Manthiram


எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்ட மந்திரம் எதிரிகளை வெல்ல மந்திரம் எதிரிகளை அழிக்க மந்திரம் என எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்ல கூடிய சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் ஒன்றை விளக்கியுள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிடர் ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : 

https://www.youtube.com/playlist?list...
பணம் பெருக பரிகாரங்கள்

https://www.youtube.com/playlist?list...
Money Therapy

https://www.youtube.com/playlist?list...
Mantras

https://www.youtube.com/playlist?list...
Neram Nalla Neram Puthuyugamtv

https://www.youtube.com/playlist?list...
Pala vidha Parikarangal

ONLINE CONSULTATIONS :  9840130156

www.yantramantratantra.com
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments