சுக்கிர சக்தியை உள்ளங்கையில் வைத்து லாபம் பெற | PANAM SERAசுக்கிர சக்தியை உள்ளங்கையில் வைத்து லாபம் பெற | PANAM SERA #VamananSeshadritips#Venus#சுக்ரஹோரை 

சுக்கிர சக்தியை உள்ளங்கையில் பெறும் முறையை விளக்கியுள்ளார் தாந்த்ரீகஜோதிடர் ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி. சுக்கிர ஹோரையில் இதை ஆரம்பிப்பது மிகுந்த பலன் தரும். சுக்கிர சக்தியால் பணம் வர,பணம் சேர,லாபம் பெற,பணம் பெருக,செல்வம் சேர என பலவற்றை சாதித்து கொள்ளலாம். சுக்கிர சக்தியினால் ஒருவர் அள்ள அள்ள பணம் சேர்க்கும் வாய்ப்பை பெறுவார்.

Venus Power in your hand through Color Astrology and Sujok Technique. Do this in Sukra Hora i.e., Venus Hora to maximize the benefits of Money, Power, Abundance, Prosperity, Finance, Wealth and Richness.

Astrologer/Empath Shriguru.Vamanan SesshadriRemedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : 

https://www.youtube.com/playlist?list...
பணம் பெருக பரிகாரங்கள்

https://www.youtube.com/playlist?list...
Money Therapy

https://www.youtube.com/playlist?list...
Mantras

https://www.youtube.com/playlist?list...
Neram Nalla Neram Puthuyugamtv

https://www.youtube.com/playlist?list...
Pala vidha Parikarangal

ONLINE CONSULTATIONS :  9840130156

www.yantramantratantra.com
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments