இன்றைய நல்ல நேரம் 13.9.23 | Indraya Nalla Neram 13.9.23

இன்றைய நல்ல நேரம் 13.9.2305:58 AM to 06:59 AM
11:04 AM to 12:05 PM
12:05 PM to 01:06 PM
01:06 PM to 02:07 PM
06:12 PM to 07:11 PM
07:11 PM to 08:09 PM
08:09 PM to 09:08 PM


மங்கள யோக நேரங்கள் : 

அபிஜித் : இல்லை 
விஜய முகூர்த்தம் : 02:07 PM to 02:56 PM
கோதுளி முகூர்த்தம் : 06:12 PM to 06:35 PM
மாலை முகூர்த்தம் : 06:12 PM to 07:22 PM 
நிஷித்த முகூர்த்தம் :  11:41 PM to 12:28 AM
பிரம்மமுகூர்த்தம் 14 செப்டம்பர்  : 4:24 முதல் 5:11 வரை


ராகு காலம் :  12:05 PM to 01:37 PM
எமகண்டம் : 07:30 AM to 09:01 AM
துர் முகூர்த்தம் :11:40 AM to 12:29 PM (அமிர்த நேரம் துர் முஹுர்தத்தில் வந்தால் தவிர்க்கவும்) 
விலக்க வேண்டிய நேரம் : 12:31 PM to 02:19 PM


சந்திரபலம் உள்ள ராசிகள் :

மிதுனம் சிம்மம் துலாம் விருச்சிகம் கும்பம் மீனம் 

சுப முகூர்த்த நேரங்கள் :

05:58 AM to 06:17 AM
08:19 AM to 10:26 AM
12:38 PM to 02:45 PM
04:38 PM to 06:20 PM
09:48 PM to 11:50 PM

லாப முகூர்த்த நேரங்கள் : 05:58 AM to 07:30 AM & 04:40 PM to 06:12 PM 
சுப நேரம் : 10:33 AM to 12:05 PM & 07:40 PM to 09:08 PM
அமிர்தம் : 07:30 AM to 09:01 AM & 09:08 PM to 10:37 PM


Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!