இன்றைய நல்ல நேரம் 14.9.23 | Indraya Nalla Neram 14.9.23

இன்றைய நல்ல நேரம் 14.9.23sembu murugan


சுப ஹோரை நேரங்கள் : 


05:58 AM to 06:59 AM
06:59 AM to 08:00 AM
08:00 AM to 09:01 AM
12:04 PM to 01:06 PM
01:06 PM to 02:07 PM
02:07 PM to 03:08 PM
03:08 PM to 04:09 PM
07:10 PM to 08:09 PM
08:09 PM to 09:08 PM
09:08 PM to 10:07 PM

செம்பு முருகனின் சக்தி -செம்பு முருகனின் பலன்கள்


மங்கள யோக நேரங்கள் : 

அபிஜித் : காலை : 11:40 AM to 12:29 PM
விஜய முகூர்த்தம் : 02:07 PM to 02:56 PM
கோதுளி முகூர்த்தம் : 06:11 PM to 06:35 PM
மாலை முகூர்த்தம் : 06:11 PM to 07:22 PM
நிஷித்த முகூர்த்தம் : 11:41 PM to 12:28 AM
பிரம்மமுகூர்த்தம் 15 செப்டம்பர்  : 4:24 முதல் 5:11 வரை

ராகு காலம் : 01:36 PM to 03:08 PM
எமகண்டம் : 05:58 AM to 07:30 AM
துர் முகூர்த்தம் : 10:02 AM to 10:51 AM & 02:56 PM to 03:44 PM(அமிர்த நேரம் துர் முஹுர்தத்தில் வந்தால் தவிர்க்கவும்) 
விலக்க வேண்டிய நேரம் : 10:58 AM to 12:46 PM

சந்திரபலம் உள்ள ராசிகள் :

மிதுனம் சிம்மம் துலாம் விருச்சிகம் கும்பம் மீனம் 


சுப முகூர்த்த நேரங்கள் :

06:14 AM to 08:15 AM
10:22 AM to 12:34 PM
04:34 PM to 06:16 PM
09:44 PM to 11:46 PM

லாப முகூர்த்த நேரங்கள் : 12:04 PM to 01:36 PM
சுப நேரம் : 05:58 AM to 07:30 AM
அமிர்தம் : 06:11 PM to 07:39 PMPost a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!