மஹா மிருத்யுஞ்ச மந்திரம்

வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் முக்கியமாக சனியினால் ஏற்படும் வேலையின்மை, தொழில் நஷ்டம், மரண பயம் போன்றவைகளுக்கு அருமருந்து கீழ்க்கண்ட மந்திரம். தினசரி கூற முடியாதவர்கள் கேட்டு வந்தாலும் மிக்க பயனை தரும்-மஹா மிருத்யுஞ்ச மந்திரம். 

Post a comment

0 Comments