லக்ஷ்மி கடாட்ஷம் கிட்டமீன ராசி மற்றும் லக்னம்

பண பெட்டியில் குங்குமபூ மற்றும் ஒரு தங்க நாணயம் வைத்திருக்கவும். நாணயத்தில் பன்னீர் தெளித்து வைக்கவும். கணபதி யந்திரம் வைத்து வழிபட்டு வர லக்ஷ்மி கடாட்ஷம் கிட்டி வாழ்வாங்கு வாழலாம். 

Post a comment

0 Comments