ஆம்பர் கற்களின் அதிசயங்கள்ஆம்பர் கற்கள் நம்மில் உள்ள எதிர் மறை சக்திகளை விரட்டியடிப்பதில் வல்லவை. எதிர் மறை சக்திகள் எவையும் நம்மை தாக்காது காப்பவை. மேலும் கிட்னி சம்பந்தமான எவ்வித நோய்களையும் விரட்டும் சக்தி கொண்டவை. டயாலிசிஸ் போன்றவைகளுக்கு போய் வருவோர் இக்கற்களை அணிந்து அதிலிருந்து தப்பலாம். நோய்
எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடியவை. பற்கள், ஈறுகள் மேலும் வீக்கங்கள், வலிகள், வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்,காது,தொண்டை,தலைவலி போன்ற அனைத்தையும் நீக்கும் சக்தி இக்கற்களுக்கு உண்டு. இவற்றை குழந்தைகள் , ஏன், பூனை நாய் போன்றவைகளை அன்புடன் வளர்ப்பவர்கள் கூட அவற்றிற்கு அணிவிக்கலாம்- அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் கொண்டது ஆம்பர் கற்கள். 

Post a comment

0 Comments