ஏப்ரல் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்களும் நேரங்களும்கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் சென்ற மாதம் வெளியான பதிவு அனைவருக்கும் நினைவிருக்கும் என நம்புகிறோம். இனி வருவது இந்த மாதத்திற்குரியது

03.4.17                   1:05 PM முதல் 04.4.17  அதிகாலை ௦௦:15 AM வரை
06.4.17                   9:00 PM முதல் 07.4.17  அதிகாலை 09:00 AM வரை
10.4.17                 10:20 AM முதல் 10.4.17                          11:00 PM  வரை
14.4.17                 04:10 AM முதல் 14.4.17                          05:30 PM  வரை
18.4.17                 00:30 AM முதல் 18.4.17                          01:45 PM  வரை
21.4.17                 05:00 PM முதல்  22.4.17                          05:00 AM வரை
25.4.17                 00:05AM முதல் 25.4.17                          10:50 AM வரை
29.4.17                 05:10 PM முதல் 30.4.17                           03:50 AM வரை

Post a comment

0 Comments