பணம் பல வழிகளில் வர

சனிக்கிழமை
தோறும்  காலை ஆறிலிருந்து ஏழு மணிக்குள் எழுகையில் எந்த மூக்கின் வழியே மூச்சு வருகிறதோ அந்த பக்கத்து கைகளால் முகத்தை முழுதும் துடைத்து கொண்டு, அதே பக்கத்து கால்களால் முதல் அடி வைத்து நடந்து, பின் பல் துலக்கி, ஆண்களாயின் இடது புற உள்ளங்காலிலும், பாதத்தின் பின் புறமும், நல்லெண்ணெய் சிறிது தடவி விட்டு, சூரியனை பார்த்து வணங்கி வர பணத்தடைகள் நீங்கி பல வழிகளில் தனம் சேரும். நல்லெண்ணெய்  பெண்களாயின் வலது புறம் தடவி வரவும்.  

Post a comment

0 Comments