அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்து கொள்ள வேண்டுமா உங்களுக்கு ?தங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை என வருந்துவோர், வெளியில் செல்லும் சமயம் தன்னூடே எப்பொழுதும் காய்ந்த பைனாப்பிள் துண்டு ஒன்றை வைத்திருக்க, திடீர் அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்.
சூட்சும முறையான இதை முயற்சித்து அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள்.

குறிப்பு : இவை ட்ரய் ப்ரூட்ஸ் விற்கும் அங்காடிகளில் கிடைக்கும்.

ஹரி ஓம் தத் சத்

தாந்த்ரீக ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments