வாட்சப் பயிற்சி விவரங்கள்

வாட்சப் பயிற்சி                                                                                                

நாள் : 10.5.18 முதல் 15.5.18 வரை
தினசரி மூன்று வித முறைகள் வழங்கப்படும்
கட்டணம் : ரூ. 555/- மட்டுமே
நூறு நபர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி !!


பயிற்சியில்.. 

இருக்கும் வீட்டை தன வசீகரமானதாய் மாற்ற..
தொழில் செய்யும் இடத்தை தன வசீகரமாய்-வாடிக்கையாளர் வசீகரமாய் மாற்ற...
வேலைக்கு செல்லும் இடத்தில அனைவரையும் வசீகரம் செய்ய..
நம் குழந்தைகள்,உறவினர்,நண்போர் நடுவில் வசீகரமாய் மாற..
கணவன் மனைவி வசிய பொருத்தம் அதிகரிக்க..
நினைத்த காரியம் நிறைவேற..
சந்திக்கும் நபரிடம் வசீகரமாய் தோன்ற..
வீட்டிலிருந்தே தன வசியம் செய்ய..

மேலும் பல..

மேல்விவரங்கள் பெற :  +919840130156

Post a comment

0 Comments