"ஏராளம் எண்ணிக்கை"


நவராத்திரியில் ஒவ்வொரு நாளும் தச மஹா தேவியரும் நமக்கு செல்வ செழிப்பான வாழ்வை தரும் வண்ணம் அவர்களை ஈர்க்கும் தெய்வீக பொருட்களை கொண்டது தான் "ஏராளம் எண்ணிக்கை" நவராத்ரி தன வஸ்ய பெட்டகம். நவராத்ரி தன வஸ்ய உபாசனை பயிற்சி ஒன்று (தட்சிணை ரூ. 333/- மட்டும்) வரும் அக்டோபர் பத்தாம் நாள் துவங்க உள்ளோம். தன வஸ்ய பெட்டகம் பெற்றோருக்கு பயிற்சி எவ்வித தட்சிணையும் இன்றி கொடுக்க எண்ணம்.

தேவைக்கு : +918754402857 / +919840130156


Post a comment

0 Comments