ஒருத்தரை உங்க ஆட்டத்துக்கு ஆட்டி வைக்க இப்படி செய்ங்கஒருத்தரை உங்க ஆட்டத்துக்கு ஆட்டி வைக்க இப்படி செய்ங்க#hypnotism#vamananseshadritips#vasiyammanthiram

ஒருவரை பார்வையாலும் சித்த மந்திரத்தாலும் நல்ல விஷயத்திற்காக நம் பக்கம் திசை திருப்பி நல்வழிப்படுத்துவது எப்படி என்பதை விளக்குகிறார் தாந்த்ரீக ஜோதிடர் ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி.

Post a comment

0 Comments