ஓம் சாமுண்டாயை விச்சே

இன்று 16.1.18 மஹா சண்டி ஹோமம் மிக நல்ல முறையில் நடந்து முடிந்தது. அன்பர்கள்
அனைவரும் பூர்ணாஹுதியின் சமயம் மெய் சிலிர்த்து அன்னை சண்டியை அவ்விடத்திலே பரிபூரணமாய் உணர்ந்ததை காண முடிந்தது.

ஹரி ஓம் தத் சத்

தாந்த்ரீக ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி 
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments