Showing posts from March 5, 2017Show All
மாணவர்கள் தேர்வில் வெற்றி பெற
செல்வ செழிப்புடன் வாழ எளிய பரிகாரங்கள் 1
நினைத்தது நிறைவேற
எதிர் மறை சக்திகள் நீங்க
சகல செல்வங்களும் சேர
பணத்தடைகள் விலக
அனுதினம் வெற்றி பெற
கரணம் தப்பினால் மரணம்