Showing posts from July 1, 2018Show All
உடல் மனம் மற்றும் பணவரவை மேம்படுத்தும் விரல் மற்றும் முத்திரை பயிற்சி
பண ரீதியான தடைகள் 08.7.18
பலரின் வேண்டுகோளை அடுத்து..
கரணம் தப்பினால் மரணம்
எளிய முத்திரை மற்றும் நோய் நீக்கும் விரல் பயிற்சிகள்   நாள் : 08.7.18
எளிய முத்திரை மற்றும் விரல் பயிற்சிகள் 08.7.18
அனைத்து நோய்களையும் போக்கும் எளிய கட்டணமில்லா முத்திரை பயிற்சி